Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku

Organa statutowe
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
kadencja 2017 - 2021

Skład: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,Sądu Cechowego
Na zdjęciu siedzą od lewej – II Zastępca Starszego Cechu – Zenon Bąkowski, Starszy Cechu – Andrzej Zarzycki, I Zastępca Starszego Cechu – Rinaldo Sznir.
Stoją od lewej - Joachim Wysocki, Waldemar Michalik, Maria Strzoda, Barbara Szpilowska, Henryk Szczygielski, Bernard Hanusek – Członkowie Zarządu.


Zarząd - skład:

 1. Andrzej Zarzycki - Starszy Cechu
 2. Rinaldo Sznir - I Zastępca Starszego
 3. Zenon Bąkowski - II Zastępca Starszego Cechu
 4. Bernard Hanusek - Członek
 5. Waldemar Michalik - Członek
 6. Maria Strzoda - Członek
 7. Henryk Szczygielski - Członek
 8. Barbara Szpilowska - Członek
 9. Joachim Wysocki - Członek


Od lewej : I Zastępca Starszego Cechu – Rinaldo Sznir, Starszy Cechu – Andrzej Zarzycki, II Zastępca Starszego Cechu – Zenon Bąkowski

 

Dyrektor biura cechu - mgr Wiesław Jabłoński


 

Komisja Rewizyjna - skład:

 1. Kleszcz Franciszek - Przewodniczący
 2. Mariola Zubal - Zastępca Przewodniczącego
 3. Tomasz Czyżewski - CzłonekOd lewej : Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Czyżewski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Mariola Zubal, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Franciszek Kleszcz

Sąd Cechowy - skład:

 1. Józef Kycia - Przewodniczący
 2. Wiktor Wierzbicki - Zastępca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Nowak - Członek Od lewej – Zastępca Przewodniczącego Sądu Cechowego – Wiktor Wierzbicki, Przewodniczący Sądu Cechowego – Józef Kycia, Członek Sądu Cechowego – Katarzyna NowakPrzewodniczący Sekcji Branżowych

 1. Zenon Bąkowski - fryzjerska
 2. Urszula Grabowska - spożywcza
 3. Bernard Hanusek - ogólnobudowlana
 4. Jacek Kamiński - różna
 5. Rinaldo Sznir - motoryzacyjna

  Cech działa zgodnie ze Statutem Cechu. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
  Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność.
  Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. Zarząd składa się z Starszego Cechu, dwóch zastępców i członków. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz w miesiącu.
  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
  Komisja Rewizyjna bada przynajmniej raz na pół roku działalność statutową Cechu.
  Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • wykluczenia.

  Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub jego zastępcę oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
  Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu. Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor Biura.

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©