Sprawdź co się u nas dzieje

Darmowe kursy dla osób uczących się oraz poszukujących pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G I N Ą C E     Z A W O D Y

Trwa nabór na darmowe kursy dla osób uczących się oraz poszukujących pracy w wieku 18-25.

  • Czas trwania szkolenia : 96 godzin w ciągu 12 dni dydaktycznych
    • Zapewniony zwrot kosztów transportu
    • Zapewnione bezpłatne wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu
    • W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy, uczące się w wieku 18-25 lat, a także pełnoletni uczestniczy OHP, jednak osoby te muszą posiadać zawód podstawowy konieczny do podjęcia danego szkolenia.

Terminy wyjazdów:


Szczegółowe informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Gliwicach,                                     

ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice, tel.: 32 301 20 56 lub w najbliższej jednostce OHP.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.