Sprawdź co się u nas dzieje

PIT zero dla młodych, czyli zwolnienie z podatku od osób fizycznych do 26 roku życia. Zmiany od 1 sierpnia 2019r.

Cech Rzemiosł Różnych informuje że od 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku do 26 lat także młodociani pracownicy, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, objęte zostaną nowym przywilejem w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepisy o uldze wchodzą w życie od 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o zwolnieniu z podatku.docx)Oświadczenie [Pracownicy młodociani jako osoby do 26 roku muszą złożyć pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy także pracowników pełnoletnich , którzy nie ukończyli 26 lat.]12 kB

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.