Sprawdź co się u nas dzieje

Spotkanie opłatkowe Rzemieślników 12.12.2019r.

Tegoroczne spotkanie wigilijne gliwickiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości odbyło się popołudniem 12 grudnia br. Oprócz Rzemieślników na spotkanie opłatkowe przybyli zaproszeni emerytowani seniorzy rzemiosła, a także osoby zaprzyjaźnione ze środowiskiem rzemieślniczym. Otwarcia spotkania swoim wystąpieniem dokonał Dyrektor gliwickiego Cechu Rzemiosł Wiesław Jabłoński zapraszając przybyłych na występ artystyczny przygotowany i wykonany           przez młodzież z uczącą się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym pod opieką Katarzyny Ruman, co wprowadziło gości w świąteczny nastrój. Następnie głos zabrał Starszy Cechu Andrzej Zarzycki dziękując wszystkim gościom za przybycie oraz składając zgromadzonym świąteczne życzenia. Ze szczególną uwagę zwrócił się emerytowanych rzemieślników podkreślając ich wkład w tworzenie lokalnego rzemiosła. Po wystąpieniu Starszego Cechu głos zabrał ks. Proboszcz Bernard Frank, który wspólnie z ks. ppłk Krzysztofem Smoleniem z Parafii pw. Świętej Barbary zaprosił do wspólnego odmówienia modlitwy i wykonania kolędy. Po tak nastrojowym wprowadzeniu uczestnicy spotkania składali sobie świąteczne życzenia w rodzinnej atmosferze, po czym zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.
Czas spotkania upłynął uczestnikom w atmosferze radości i życzliwości.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.