Regulaminy

Formularze i wzory dokumentów związane z regulaminami.

Załączniki:
Pobierz plik (ewidencja_czasu_form.xls)ewidencja_czasu_form.xls[Formularz ewidencji czasu pracy pracownika.]59 kB
Pobierz plik (inf_rodziny_dot_zmarly.doc)inf_rodziny_dot_zmarly.doc[Formularz informacji do rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę.]20 kB
Pobierz plik (inf_rowne_traktowania_zatr_form.doc)inf_rowne_traktowania_zatr_form.doc[Formularz pouczenia o równym traktowaniu przez pracodawcę.]21 kB
Pobierz plik (inf_warun_pracy_bez_regul_form.doc)inf_warun_pracy_bez_regul_form.doc[Formularz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika u pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy.]24 kB
Pobierz plik (inf_warun_pracy_form.doc)inf_warun_pracy_form.doc[Formularz informacji o warunkach pracy.]26 kB
Pobierz plik (inf_warun_pracy_pozaUE_form.doc)inf_warun_pracy_pozaUE_form.doc[Formularz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.]21 kB
Pobierz plik (kara_porzadkowa_form.doc)kara_porzadkowa_form.doc[Kara upomnienia, nagany, pieniężna.]21 kB
Pobierz plik (kara_porz_inf_zw_zaw.doc)kara_porz_inf_zw_zaw.doc[Formularz wniosku pracodawcy do związku zawodowego o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej.]21 kB
Pobierz plik (nagroda_form.doc)nagroda_form.doc[Formularz informacji o przyznaniu nagrody.]20 kB
Pobierz plik (powierzenie_mienia_form.doc)powierzenie_mienia_form.doc[Formularz powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia/zwrotu.]21 kB
Pobierz plik (regulamin_pracy_form.doc)regulamin_pracy_form.doc[Formularz regulaminu pracy.]60 kB
Pobierz plik (regulamin_pracy_wzor.doc)regulamin_pracy_wzor.doc[Wzór regulaminu pracy.]60 kB
Pobierz plik (wniosek_egzamin_mistrzowski.doc)wniosek_egzamin_mistrzowski.doc[Formularz wniosku o dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.]123 kB
Pobierz plik (wypo_warunkow_zatr.doc)wypo_warunkow_zatr.doc[Formularz informacji o zmianie warunków zatrudnienia.]19 kB
Pobierz plik (zakres_czynnosci_wzor.doc)zakres_czynnosci_wzor.doc[Formularz zakresu czynności pracownika.]27 kB
Pobierz plik (zaw_wypadek_prok.doc)zaw_wypadek_prok.doc[Formularz zawiadomienia prokuratury o ciężkim lub śmiertelnym wypadku, który może być traktowany jako wypadek przy pracy.]23 kB
Pobierz plik (zglosz_pracodawcy_pip.doc)zglosz_pracodawcy_pip.doc[Formularz karty zgłoszenia pracodawcy do PIP.]24 kB
Pobierz plik (zglosz_wypadek_pracy.doc)zglosz_wypadek_pracy.doc[Formularz zgłoszenia wypadku przy pracy.]22 kB
Pobierz plik (zmiana_zakresu_wzor.doc)zmiana_zakresu_wzor.doc[Formularz zmiany zakresu czynności (obowiązków) pracownika.]26 kB

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.