Sprawdź co się u nas dzieje

Wsparcie dla Przedsiębiorców - niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych

Wsparcie dla Przedsiębiorców - niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych 

 Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

W związku ze zmianą ustawy od dnia 17 kwietnia 2020r. wniosek o pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Warunki i zasady uzyskania wsparcia:

Pożyczka dla mikroprzedsiębiroców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy. Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą.

 
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z umową należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego , przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl, załączona umowa powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego - załączona umowa powinna być własnoręcznie czytelnie podpisana i dostarczona w 2 egzemplarzach w formie papierowej do PUP
  • pisemnie, przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, ul. Plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice 
    (podpisana umowa w  2. egzemplarzach)
 
Dokumenty dotyczące ww. formy można również złożyć w skrzynce znajdującej się przed siedzibą Urzędu w godz. 7.30-15.00.
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
502 315 395, 32 231 06 90
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie zalecamy, aby korzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku:
 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZAKontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.