Dokumenty personalne i oświadczenia

Formularze i wzory dokumentów personalnych i oświadczeń pracowniczych.

Załączniki:
Pobierz plik (o_kwestionariusz_osobowy.doc)o_kwestionariusz_osobowy.doc[Formularz kwestionariusza osobowego.]28 kB
Pobierz plik (o_osw_dla_ubezpieczenia_spol_zdrow.doc)o_osw_dla_ubezpieczenia_spol_zdrow.doc[Formularz oświadczenia zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.]31 kB
Pobierz plik (o_osw_opiek_dziecka_do_04.doc)o_osw_opiek_dziecka_do_04.doc[Wzór oświadczenia pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4.]23 kB
Pobierz plik (o_osw_opiek_dziecka_do_14.doc)o_osw_opiek_dziecka_do_14.doc[Wzór oświadczenia pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14.]21 kB
Pobierz plik (o_osw_renta.doc)o_osw_renta.doc[Formularz oświadczenia o niepobieraniu renty.]19 kB
Pobierz plik (o_osw_stanie_majat.doc)o_osw_stanie_majat.doc[Formularz oświadczenia o stanie majątkowym.]35 kB
Pobierz plik (o_osw_wyplata_na_konto_form.doc)o_osw_wyplata_na_konto_form.doc[Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty na konto.]21 kB
Pobierz plik (o_osw_zachowanie_tajemnicy.doc)o_osw_zachowanie_tajemnicy.doc[Formularz oświadczenia o zachowaniu tajemnicy.]22 kB
Pobierz plik (o_osw_zatrudnienie.doc)o_osw_zatrudnienie.doc[Formularz oświadczenia o zatrudnieniu.]23 kB
Pobierz plik (o_upowaznienie_kontr_chorobow.doc)o_upowaznienie_kontr_chorobow.doc[Formularz upoważnienia do przeprowadenia kontroli chorobowego.]31 kB
Pobierz plik (o_wnios_pozyczk_socjal.doc)o_wnios_pozyczk_socjal.doc[Formularz wniosku o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych.]23 kB
Pobierz plik (o_zasw_zatrud_zarobki.doc)o_zasw_zatrud_zarobki.doc[Formularz zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków.]16 kB
Pobierz plik (o_zgoda_potracenia_chorobowego.doc)o_zgoda_potracenia_chorobowego.doc[Formularz zgody na potrącenie nadwyżki chorobowego.]21 kB

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.