Sprawdź co się u nas dzieje

ZUS dla BIZNESU 8.05.2020r.

Szanowni Państwo,

dostępne są już aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Dodatkowo informujemy, że 7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnione zostały :

- nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

- świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

- odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),

- zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),

- świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).

- świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce.

➡️Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Link do strony : www.zus.pl

Zachęcamy do propagowania informacji wśród wszystkich zainteresowanych Tarczą Antykryzysową .

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.