Sprawdź co się u nas dzieje

Nowe wnioski na PUE ZUS (Tarcza Antykryzysowa 3.0)

Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”, spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS.

 

Od 26 maja na portalu PUE ZUS udostępniliśmy:

 nowe wersje wniosków dla osób ubiegających się o:

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D)
    w sekcji V wniosku zmieniliśmy treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ)
    we wniosku uwzględniliśmy nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodaliśmy niezbędne oświadczenia.

Dowiedz się więcej o wsparciu z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ważne!
Przypominamy, że wnioski dotyczące wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać:             

Dodatkowo na PUE ZUS dodaliśmy możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Informacje są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Więcej informacji jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenia postojowe znajduje się w instrukcji (plik doc 506kb).

Źródło : zus.pl

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.