Sprawdź co się u nas dzieje

Wnioski o egzamin czeladniczy

Szanowni Państwo !

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach uprzejmie przypomina pracodawcom oraz kandydatom do egzaminu o obowiązku składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.

Ostateczny termin składania dokumentów to 8 lipca 2020r. (środa)


PRZYPOMINAMY, ŻE PRZYJMOWANE SĄ TYLKO WYPEŁNIONE WNIOSKI Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW :

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o egzamin czeladniczy:


1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,

2. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawione przez pracodawcę 

3. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, ( KSERO opieczętowane podpisane za zgodność z oryginałem),

4. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z aneksem do przedmiotowej umowy, ( KSERO opieczętowane podpisane za zgodność z   oryginałem),

5. W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z poprzednich zakładów wraz ze świadectwami pracy,  (KSERO opieczętowane podpisane za zgodność z oryginałem)

6. Fotografie x 2 szt. (format 35x45 mm legitymacyjny – aktualne i czytelnie podpisane,

7. Dowód opłaty za egzamin czeladniczy 716zł  (potwierdzenie przelewu). Opłatę za egzamin można uiścić przelewem na poniższy nr rachunku bankowego : 36 1090 1766 0000 0000 7503 3086lub dokonać płatności gotówką w kasie Cechu.

  

WIĘCEJ INFORMACJI O EGZAMINIE :  http://cechrr.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=244  

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.