Sprawdź co się u nas dzieje

Egzaminy czeladnicze w zawodzie fryzjer !

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach informuje, że do pracodawców zrzeszonych w Cechu, których pracownicy młodociani będą zdawać egzaminy czeladnicze w roku bieżącym w zawodzie fryzjer wysłane zostały w dn. 10.07. zawiadomienia
e-mail odnośnie terminów egzaminu dla poszczególnych pracowników młodocianych. Prosimy o poinformowanie pracowników młodocianych co do terminu egzaminu. Poniżej dostępny jest wzór skierowania na egzamin czeladniczy zgodnie z wyznaczonym terminem egzaminu.

Terminy egzaminów czeladniczych

I grupa :  1 sierpnia 2020r. godz. 16:00

II grupa: 22 sierpnia 2020r. godz. 16:00

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.