Sprawdź co się u nas dzieje

Badania wstępne - pracownik młodociany - zawieranie umów o pracę

 

Szanowni Państwo !


W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce i brakiem możliwości wykonania badań w sanepidzie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella informujemy, że badania na nosicielstwo uczeń (pracownik młodociany), który będzie chciał zawarzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2020r. w zawodzie : piekarz, kucharz, cukiernik i  sprzedawca powinien wykonać w laboratorium analitycznym badanie z posiewu kału (pacjent zanosi przez 3 dni próbkę kału)  następnie z wynikami z laboratorium rejestruje się na badanie wstępne do lekarza medyny pracy. Natomiast pracownik młodociany w zawodzie fryzjer powinien najpierw odbyć wizytę u lekarza medycy pracy, który zdecyduje o ewentualnym skierowaniu go na badania laboratoryjne pod kątem nosicielstwa.

Uwaga : badania należy wykonać do 19 sierpnia br. W przypadku braku wystawionego orzeczenia lekarskiego w powyższych zawodach nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Uprzejmie przypominamy jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego / przyuczenia do zawodu :

Orzeczenie lekarskie od Lekarza Medycyny Pracy - badania wstępne (art. 229 § 1. Pkt. 1 K.P.)
●    Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub książeczka sanitarno – epidemiologiczna
       (fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik oraz sprzedawca)
●    Świadectwo ukończenia 8-letniej Szkoły Podstawowej
●    W dniu podpisania umowy niezbędny jest rodzic lub opiekun prawny
●    Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – jeśli uczeń nie ukończył 15 roku życia na dzień  1.09.2020r.
●   Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I stopnia
●    Dodatkowo w przypadku przyuczenia do zawodu  -  zaświadczenie z OHP o przyjęciu i kontynuowaniu nauki
 w Szkole Podstawowej

 

Informujemy, że Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
będą zawierane i podpisywane w Cechu od 3  sierpnia.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.