Sprawdź co się u nas dzieje

Zawieranie umów z pracownikami młodocanymi - obywatelami innego kraju.

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do zatrudniania pracownika młodocianego Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  przekazuje w załączniku odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Spraw Społecznych (pismo znak DRP-II-4042.22.2017.AR z dnia 16 stycznia 2018 r.) zawierające odpowiedzi na pytania, dotyczące warunków zatrudniania młodocianych pracowników  obywateli innych krajów.

W celu zatrudnienia Pracownika młodocianego -obywatela innego kraju pracodawca powinien wystąpić do Wojewody o wydanie zezwolenia na podjęcie pracy, 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2020 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.