Sprawdź co się u nas dzieje

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

    

 

Szanowni Państwo ! 

        Po wielu miesiącach niepewności nadszedł ten szczególny i długo wyczekiwany moment, moment który daje nadzieję na powrót do normalności do przywrócenia zajęć stacjonarnych, na realizowanie praktycznej nauki zawodu, na utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami, o które tak trudno było w ostatnich miesiącach.

       

       Pomimo obaw związanych z trwającą epidemią mając na uwadze bezpieczeństwo własne  oraz otoczenia, osób najbliższych, krewnych i znajomych starajmy się wykorzystać jak najefektywniej rozpoczynający się właśnie nowy rok szkolny 2020/2021. Niech będzie dla nas wszystkich okazją do wykazania się nie tyko wiedzą  umiejętnościami ale także dojrzałością i odpowiedzialnością za otaczający nasz świat. Przed nami zadania trudne, ale wierze, że  wspólnymi siłami jesteśmy w stanie je zrealizować.

       
      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości ze swojej strony jak zawsze służy pomocą i 
wsparciem zarówno dla pracowników młodocianych jak i grona pedagogicznego oraz Dyrekcji szkół. Zdajemy sobie sprawę jak trudne były ostanie miesiące kiedy proces przede wszystkim praktycznej nauki zawodu został praktycznie zahamowany.

     
      Pamiętajmy mimo wszystko, że edukacja musi mieć swój niezachwiany ciąg, a zdobycie
  wiedzy jak i umiejętności praktycznych to wyzwanie przyszłości. Życzymy więc zarówno uczniom

jak i uczącym oraz zarządzającym szkołami, którzy postawieni zostali przed bardzo trudnym  zadaniem, dużo wytrwałości i odpowiedzialności w realizowaniu całego procesu dydaktycznego  ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wspólnego zdrowia. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Biura Cechu

Wiesław Jabłoński

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.