Sprawdź co się u nas dzieje

Przedsiębiorco ! Uzupełnij kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Szanowni Rzemieślnicy, Przedsiębiorcy !

Od 1 października br. wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które uzyskały kwalifikacje zawodowe ( dyplom mistrza , dyplom czeladniczy)   przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Natomiast przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

- data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
- nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
- tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
- nazwa zawodu,
- symbol cyfrowy zawodu,
- data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Poniżej znajduje się formularz do pobrania 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.