Sprawdź co się u nas dzieje

nieaktualne - Aktualizacja 16.10.2020r.

Szanowni Pracodawcy – Rzemieślnicy !

            Zgodnie z decyzją Rządu z dnia 15.10.2020r. w strefie żółtej od 19 października w szkołach Branżowych I stopnia będzie obowiązywać nauczanie hybrydowe. Zajęcia praktyczne będą odbywać się bez zmian natomiast z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Natomiast w strefie czerwonej zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne będą odbywać się bez zmian natomiast z zachowaniem reżimu sanitarnego.
            O wszelkich zmianach i nowych uregulowaniach prawnych będziemy Państwa informować na bieżąco prosimy o śledzenie naszych komunikatów.

Aktualizacja !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1830) Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów, o którym mowa w par. 1 a i 1 b,
nie dotyczy :
(...) uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. 

Cech Gliwice

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.