Druki pracownicze młodocianych

Formularze przydatne przy zatrudnianiu młodocianych

Załączniki:
Pobierz plik (info_warunki_zatrudnienia.doc)info_warunki_zatrudnienia.doc[Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika.]24 kB
Pobierz plik (oswiad_mlodocianego_zatrudnienie.doc)oswiad_mlodocianego_zatrudnienie.doc[Oświadczenie o zatrudnieniu.]21 kB
Pobierz plik (oswiad_zapoznanie_z_regulaminem.doc)oswiad_zapoznanie_z_regulaminem.doc[Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania.]21 kB
Pobierz plik (oswiad_zgoda_praca_w_nocy.doc)oswiad_zgoda_praca_w_nocy.doc[Oświadczenie opiekunów o wyrażeniu zgody na pracę w godzinach nocnych.]22 kB
Pobierz plik (oswiad_zgoda_praca_w_soboty.doc)oswiad_zgoda_praca_w_soboty.doc[Oświadczenie opiekunów o wyrażeniu zgody na pracę w soboty.]24 kB
Pobierz plik (zaswiadczenie_o_ukonczeniu_nauki.doc)zaswiadczenie_o_ukonczeniu_nauki.doc[Zaświadczenie o ukończeniu nauki.]15 kB
Pobierz plik (SCech_C364e20013014130.pdf)podanie o wydanie zaświadczenia o pobieraniu nauki jako pracownik młodociany[ ]155 kB

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.