Sprawdź co się u nas dzieje

Ważny komunikat dotyczący powrotu uczniów na praktyczną naukę zawodu !


Szanowni Rzemieślnicy – Przedsiębiorcy !

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 od poniedziałku 30 listopada br.powracają na praktyczną naukę zawodu w pełnym wymiarze godzin zgodnie z podpisaną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego. Prosimy o poinformowanie uczniów - pracowników młodocianych o powrocie na praktyki.  Przypominamy również, że uczniowie odbywają praktyczną naukę w dniach określonych w planie nauczania.
Prosimy o śledzenie naszych komunikatów na stronie www oraz Facebooku.
Biuro Cechu

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.