Historia

Cech Rzemiosł Różnych w Gliwicach powstał w latach powojennych. Napływ ludności do zniszczonego miasta otworzył konieczność samozorganizowania się rzemieślników. Mistrzowie zawodu fryzjerskiego przystąpili do utworzenia organizacji zawodowej pod nazwą "Powiatowego Cechu Fryzjerów" w Gliwicach.

W dniu 24.04.1945r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w mieszkaniu pana R. Kuczyńskiego przy ul. Zwycięstwa 4 w obecności przedstawiciela Izby Rzemieślniczej w Katowicach, pana A. Piątkowskiego. W tym dniu zapadła uchwała powołania Powiatowego Cechu Fryzjerów w Gliwicach. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie:

  1. Kuczyński Roman - Starszy Cechu
  2. Broszkiewicz Jan - zastępca
  3. Załuski Mieczysław -sekretarz

W dniu 10.03.1946r. Cech mieści się w lokalu przy ul. Krupniczej 19. W styczniu 1957r. Zarząd Cechu podjął inicjatywę budowy własnego "Domu Rzemiosła ". Po uzyskaniu zgody i Aktu darowizny nieruchomości przy ul. Raciborskej 2, z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach. W maju 1957r. rozpoczęto roboty rozbiórkowo-budowlane przy ul. Raciborskiej.

W dniu 01.10.1962r. zostaje przeniesione już Biuro Cechu do pomieszczeń w niewykończonym jeszcze budynku Domu Rzemiosła. W 1964r. zakończono już budowę "Domu Rzemiosła " przy dużym wkładzie pracy i zaangażowaniu rzemieślników, pomocy Z.I.R Warszawie, dotacji bratnich Cechów woj. katowickiego, Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

W dniu 23.10.1966r. nastąpiło podpisanie aktu zbratania dwóch cechów gliwickiego i nyskiego. W październiku 1985r. Cech gliwicki zostaje uhonorowany Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

W dniu 16.04.1996r. Cech Rzemiosł Różnych zostaje uhonorowany Złotym Medalem im. J. Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Cech Rzemiosł Różnych w Gliwicach zrzesza obecnie 138 zakładów rzemieślniczych. Przeważająca część zakładów szkoli pracowników młodocianych w celu nauki danego zawodu.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.