Ośrodek Szkolenia

Previous Next

Ośrodek szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach  istnieje na polskim rynku od 1994 roku oferując szeroki wachlarz szkoleń, zróżnicowanych pod względem tematyki i metodyki ich prowadzenia. Nasi wykładowcy i trenerzy posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktyczną!

Tworzymy programy szkoleniowe dostosowując do określonych potrzeb klienta i jego przedsiębiorstwa. Dostosowując go

W elastyczny sposób dostosowujemy programy szkoleniowe do potrzeb firm, a także klientów indywidualnych.

Ośrodek szkoleniowy Cechu organizuje:

1. Kursy

  • BHP wstępne,
  • BHP okresowe
  • BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

2. Seminaria, szkolenia

Członkowie naszego Cechu są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej podczas szkoleń dotyczących m.in.

  • zmian w Kodeksie Pracy,
  • zmian w przepisach ZUS,
  • zmian w przepisach podatkowych,
  • zmian w przepisach BHP.

3. Szkolenia dofinansowane

Ośrodek szkoleniowy Cechu  jest kwalifikowanym dostawcą szkoleń i usług doradczych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z unijnego dofinansowania do szkoleń mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. W ramach Bazy Usług Rozwojowych Małe Średnie Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości szkolenia!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas !

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.Do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.