Sprawdź co się u nas dzieje

Wyprawa na 3K ! :)

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach trzynastego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.
 
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
 
Tegoroczną ofertę wydarzeń kierujemy zarówno do ludzi młodych, szukających swojego miejsca na rynku pracy jak i do szkół, które są dla młodzieży inspiracją.
 
Zapraszamy na wspólną wyprawę!

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.