Sprawdź co się u nas dzieje

Możliwe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej - egz. poprawkowy

Zgodnie z art. 3 h Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. tekst jednolity

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2159

Pracownicy młodociani (uczniowie) Szkół Branżowych I Stopnia w przypadku egzaminu poprawkowego mogą starać się o zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej , jeżeli dochody rodziny są mniejsze niż tzw. minimum socjalne w takim przypadku należy złożyć stosowny wniosek do Izby Rzemieślniczej wraz z zaświadczeniem z Opieki Pomocy Społecznej.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.