Sprawdź co się u nas dzieje

Konkurs „Bezpiecznie od Startu” - 2023

Konkurs „Bezpiecznie od Startu”

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 27 września br. ! - ELIMINACJE 2 PAŹDZIERNIKA 2023

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza w Rybniku  uprzejmie informuje,  że  organizuje   etap  regionalny  XXI   edycji   Ogólnopolskiego   Konkursu  wiedzy o    zasadach  bezpieczeństwa  i   higieny   pracy   dla   uczniów  z   zakładów   rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD  STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

  • regionalny w dniu 18 października 2023 rok o 10:00– w siedzibie Izby w Opolu ,
  • ogólnokrajowy w dniu 5 grudnia 2023 roku– w siedzibie ZRP w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy  młodociani zatrudnieni  w  celu  nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  • problematykę prawa  oraz  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  • tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Opolu  oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Regulamin XXI edycja konkursu BHP_2023_ZRP__IODO_GPP (002)

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! W ZESZŁYM ROKU NASZA REPREZENTANTKA WYGRAŁA NAGRODĘ GŁÓWNĄ

2 000 ZŁ!

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.