Sprawdź co się u nas dzieje

Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP

"Gwarancje dla młodzieży" to nowy program finansowany ze środków Unii Europejskiej, który realizowany będzie m.in. przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w tym: Punkty Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

"Gwarancje dla młodzieży – Równi na rynku pracy" to projekt mający na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia. Rozpoczęcie projektu przewidywane jest we wrześniu, a projekt trwać będzie do 31 grudnia 2015 roku.

- Jakie formy wsparcia są oferowane w ramach "Gwarancji dla młodzieży"?
- Kursy i szkolenia zawodowe oraz językowe i komputerowe, płatne staże zawodowe, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy; dofinansowanie dojazdów na szkolenia, zapewnienie materiałów dydaktycznych oraz wyżywienia.

- Kto może skorzystać z oferty szkoleń, staży oraz zatrudnienia?
- Młodzież w wieku 18-24 lat nieucząca się i niepracująca, szczególnie osoby bez kwalifikacji zawodowych znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Rekrutacja do projektu trwa. Serdecznie zapraszamy do udziału. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura osobiście lub telefonicznie pod numerem (32) 332 60 05.

"GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY – RÓWNI NA RYNKU PRACY" SZKOLENIA - STAŻE - PRACA
Punkt Pośrednictwa Pracy w Pyskowicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 3
Tel. 032 332 60 05

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.