Sprawdź co się u nas dzieje

Spotkanie z minister Szumilas

W dniu 20 lutego 2012 r. z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach odbyło się spotkanie robocze z Panią Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas.

Tematem spotkania była reforma szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012 r. oraz udział rzemiosła w systemie kształcenia zawodowego.

W spotkaniu ze strony ministerstwa udział wzięli:

 • Pani Ewa Koniakowska-Kruk - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • Poseł na Sejm – Artur Bramora – Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Oświaty,
 • Poseł na Sejm Jan Kaźmierczak.

Ze strony rzemiosła:

 • Pan Jan Klimek – Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego jednocześnie Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 • Pan Jan Witkowski – Prezes Izby Optyków Polskich jednocześnie Zastępca Prezesa Izby Rzemieślniczej  oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 • Prezes Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu,
 • Pani Jolanta Kosakowska - Dyrektor Wydziału Oświaty Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Pani Katarzyna Zollem–Solowska Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Wodzisławia Śląskiego,
 • Pan Jerzy Walter – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Wodzisławia Śląskiego,
 • Pani Agnieszka Morys Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu,
 • Pan Antonii Wojciechowski - Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu 

Gospodarzy reprezentowali : 

 • Andrzej Zarzycki – Starszy Cechu
 • Wiesław Jabłoński – Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Uczestniczyli również pracodawcy zrzeszeni w Cechu z Gliwic. Ponadto w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół z Gliwic, Zabrza, Knurowa i Pyskowic, z którymi Cech w Gliwicach współpracuje w ramach kształcenia zawodowego młodocianych.

Udział wzięli także przedstawiciele samorządu terytorialnego z Gliwic. Przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew Wygoda, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Marek Kuźniewicz, oraz Naczelnik Wydziału Oświaty UM Gliwice i Dyrektor Oddziału Kuratorium w Gliwicach.

Spotkanie wykazało, że problematyka szkolnictwa zawodowego jest ważna społecznie i gospodarczo dla wszystkich stron biorących udział w spotkaniu. Pani Minister jednoznacznie potwierdziła, że rzemiosło jest istotnym elementem szkolnictwa zawodowego i dalej nim pozostanie zachowując prawo do szkolenia zawodowego oraz egzaminowania czeladniczego i mistrzowskiego.

Spotkanie odbyło się miłej konstruktywnej atmosferze oraz potwierdza zasadę dialogu i rozmów w sprawach istotnych dla społeczeństwa i gospodarki.

 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.