Polityka prywatności Cechu Gliwice

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczącej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa o nowej polityce prywatności CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Gliwicach, której treść jest dostępna poniżej.

Nasza polityka prywatności ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych, które nam powierzyliście oraz poinformować, o celu ich przetwarzania.

Informujemy jednocześnie, że jeśli z jakichkolwiek powodów nie życzą sobie Państwo, aby Wasze dane były przez nas przetwarzane, np. w celu kontynuacji współpracy; prosimy o wyrażenie tego w formie korespondencji papierowej bądź elektronicznej. 

Administrator Państwa danych, zapewnia o gotowości do zmiany lub usunięcia danych osobowych na życzenie każdego z dotychczasowych klientów. 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.