Członkostwo w Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach jest stowarzyszeniem zrzeszającym zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru ziemi gliwickiej i okolic.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

Otrzymasz od nas naszą gotowość do udzielenia Ci pomocnej informacji. Będziesz mógł liczyć na:

 • zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych,
 • zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb,
 • Poprawisz wizerunek firmy,
 • Otrzymasz potrzebną pomoc w  rozwiązywaniu  problemów.

Aby zostać członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach a co za tym idzie aby móc korzystać z usług prawnych, informacyjnych, doradztwa, pomocy i szkoleń należy zgłosić się do Biura Cechu i złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków Cechu do Zarządu Cechu.

Dokumenty niezbędne do zrzeszenia się w Cechu:

 1. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej ( CEIDG),
 2. Decyzję o nadaniu NIP,
 3. Decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 4. Uprawnienia do szkolenia, kwalifikacje własne lub mistrza szkolącego ( w tym świadectwo ukończenia szkoły/ studiów wyższych)
 5. Uprawnienia pedagogiczne.
 6. Do wglądu - ocena ryzyka zawodowego
 7. Do wglądu - zaświadczenie o ukończeniu kursu dla inspektorów ds BHP


ZAPRASZAMY DO NASZEGO GRONA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE A TAKŻE TYCH WSZYSTKICH TYCH KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin sekcji branzowych.pdf)Regulamin sekcji branżowych[Regulamin sekcji branżowych]456 kB
Pobierz plik (Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.pdf)Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach[Statut Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach]6120 kB
Pobierz plik (Wniosek o przyjęcia do Cechu.doc)Wniosek o przyjęcie do Cechu[Wniosek o przyjęcie do Cechu]30 kB
Pobierz plik (Wniosek o przyjęcia do Cechu.pdf)Wniosek o przyjęcie do Cechu[Wniosek o przyjęcie do Cechu]71 kB

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.