Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o pracę

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o pracę  w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy:

  1. Orzeczenie lekarskie od Lekarza Medycyny Pracy wydane na podstawie skierowani od Pracodawcy - badania wstępne (art. 229 § 1. Pkt. 1 K.P.)
  2. Książeczka sanitarno – epidemiologiczna ( w przypadku zawodów : fryzjer, kucharz, cukiernik oraz sprzedawca)
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum w przypadku przyuczenia do zawodu świadectwo ostatniej ukończonej klasy
  4. Pesel
  5. Opiekun prawny / rodzic
  6. Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   – jeśli uczeń nie ukończył 16 roku życia
  7. W przypadku przyuczenia do zawodu  -  zaświadczenie z OHP o przyjęciu i kontynuowaniu nauki w szkole oraz skierowanie do pracodawcy.

W przypadku zmiany zakładu (praktyk)  należy dostarczyć dodatkowo:

  • Świadectwo Pracy z poprzedniego zakładu,
  • Świadectwo ostatniej ukończonej klasy

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2019 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.