Sprawdź co się u nas dzieje

Egzaminy sprawdzające klas II i III w zawodzie Fryzjer

Wzorem lat ubiegłych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach zostanie zorganizowany egzamin sprawdzający dla klas II i klas III Branżowych Szkół I stopnia uczących się zawodu fryzjer.

Celem egzaminu sprawdzającego jest „oswojenie” się przez uczniów rzemiosła z prawdziwym egzaminem czeladniczym, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebiegał. Egzamin sprawdzający wiedzę praktyczną w zawodzie fryzjer pozwoli uczniom określić zakres czynności, które wymagają dopracowania i uzupełnienia , aby podczas egzaminu czeladniczego uzyskać jak najlepsze wyniki.

Terminy :
➡️Klasy III 3.03.2019r godz. 9:00
➡️Klasy II 10.03.2019r godz. 9:00

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.