Sprawdź co się u nas dzieje

Szkolenie pn. Jak bezpiecznie przekazać majątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 Informuję, że Cech organizuje szkolenie komercyjne dla Przedsiębiorców – rzemieślników na temat : JAK BEZPIECZNIE PRZEKAZAĆ MAJĄTEK. Szkolenie dotyczy przekazania majątku prywatnego jak i firmy. Obejmie sprawy testamentowe i  dotyczące sukcesyjnego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej w oparciu o kodeks cywilny i ustawy szczegółowe.

Szkolenie przeprowadzą fachowcy z tego obszaru : Doradca Podatkowy , Notariusz, Sędzia .

Szkolenie skierowane jest do grupy docelowej od 10 do 15 osób. Odpłatność za udział w szkoleniu jest uzależniony od ilości osób im więcej cena będzie niższa. Zakładany koszt przy 10 osobach 320,00 zł od osoby przy 15 osobach 280,00 zł .

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie swojego udziału e- mailowo lub telefonicznie do Cechu do dnia 22.03.2019r. Udział w szkoleniu  będzie możliwy po uiszczeniu opłaty przed terminem szkolenia . Szkolenie może się odbyć w dniu 27.03.2019 lub 29.03.2019r. jak i 01.04.2019r. w godz. popołudniowych. Zgłaszając się na szkolenie proszę wskazać termin, który Państwu najbardziej by odpowiadał.  

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.