Sprawdź co się u nas dzieje

STRAJK NAUCZYCIELI 8.04.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przypomina, iż w związku z rozpoczętym w dniu 8 kwietnia 2019r. strajkiem Nauczycieli uczniowie, którzy nie realizują zajęć zgodnie planem lekcji w szkołach muszą udać się na praktykę  celem realizacji zajęć praktycznych- obecność obowiązkowa.
Natomiast kursy zawodowe odbywają się zgodnie z harmonogramem i pozostają bez zmian. 

Uprzejmie prosimy o poinformowanie uczniów- pracowników młodocianych o obowiązkowej obecności na praktykach  oraz kursach zawodowych.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.