Sprawdź co się u nas dzieje

Możliwe zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej - egz. poprawkowy

Zgodnie z art. 3 h Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. tekst jednolity

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2159

Pracownicy młodociani (uczniowie) Szkół Branżowych I Stopnia w przypadku egzaminu poprawkowego mogą starać się o zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej , jeżeli dochody rodziny są mniejsze niż tzw. minimum socjalne w takim przypadku należy złożyć stosowny wniosek do Izby Rzemieślniczej wraz z zaświadczeniem z Opieki Pomocy Społecznej.

Apel Związku Rzemiosła Polskiego

Apel Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie udzielenia wsparcia

małym i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym oraz ich

organizacjom wobec drastycznego wzrostu cen gazu i energii

elektrycznej.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski zaapelował do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w imieniu  organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz firm rzemieślniczych zrzeszonych w strukturze organizacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego o podjęcie dalszych, niezbędnych działań mających na celu znaczącą redukcję podwyżek cen gazu i energii elektrycznej dla  mikro i małych firm oraz lokalnych organizacji rzemiosła. Zdaniem ZRP dotychczasowe działania rządu w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej powinny być utrzymane w dłuższej niż przewidziano perspektywie czasowej, jednakże ze względu na ogromna skalę problemu w przypadku małych i mikro firm, konieczne jest podjęcie przez rząd RP działań na szerszą skalę, które umożliwiłyby znaczącą redukcję negatywnych skutków w/w podwyżek  i uchroniłyby wielu przedsiębiorców przed koniecznością zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Poniżej pełna treść apelu:

https://zrp.pl/apel-zwiazku-rzemiosla-polskiego-w-sprawie-udzielenia-wsparcia-malym-i-mikro-przedsiebiorstwom-rzemieslniczym-oraz-ich-organizacjom-wobec-drastycznego-wzrostu-cen-gazu-i-energii-elektrycznej/

Materiały promujące kształcenie dualne w rzemiośle

Zapraszamy do zapoznania się i wykorzystania trzech prezentacji multimedialnych opracowanych w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu „POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA”.
(link do strony, na której można pobrać prezentacje znajduje się poniżej)

Wyprawa na 3K ! :)

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach trzynastego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.
 
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, która ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
 
Tegoroczną ofertę wydarzeń kierujemy zarówno do ludzi młodych, szukających swojego miejsca na rynku pracy jak i do szkół, które są dla młodzieży inspiracją.
 
Zapraszamy na wspólną wyprawę!

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.