Sprawdź co się u nas dzieje

Otwarcie salonów fryzjerskich od 4 maja br.!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
✔ Informujemy, że z dniem 4 maja br. Branża Fryzjerska rozpoczyna swoją działalność.
✔ Przypominamy również, że praca w salonie fryzjerskim jest nierozerwalnie związana z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach prawa.
W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zmian (link dostępny poniżej) oraz prosimy o śledzenie naszej strony www. http://www.cechrr.gliwice.pl/  oraz fanpage na Facebooku  https://www.facebook.com/cechgliwice -  gdzie będziemy informowali Państwa o wszystkich aktualnościach.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian?fbclid=IwAR3EZXIxrZ5V4cvcv072VEsRuK086wVZyrINEi3TLtHC7MPb2PNbvxnr_Qs

Powrót na praktyczną naukę zawodu !

Od 26 kwietnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania zawodu będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

Załączamy również informację dodatkową dot. branży fryzjerskiej 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw


Zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 19 kwietnia

Ważny komunikat - PRACOWNICY MŁODOCIANI BĘDĄCY UCZNIAMI KLAS III WRACAJĄ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU OD 19 kwietnia BR.!
(NIE DOTYCZY ZAWODU FRYZJER)
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Niestety z powodu zamkniętych zakładów fryzjerskich – uczniowie klas trzecich uczących się w zawodzie fryzjer nadal pozostają zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
Powrót pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu tylko i wyłącznie tych, którzy są w obecnych klasach trzecich (oprócz zawodu fryzjer) – dot. przygotowania do tegorocznych egzaminów.
Zwolnienie ze świadczenia pracy dotyczy pracowników młodocianych będących w pierwszej, drugiej oraz trzeciej klasie (fryzjer) szkół Branżowych I Stopnia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
(Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.)
oraz na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
w okresie od 19 kwietnia do 25 kwietnia br. uczniowie klas pierwszych i drugich (również klas trzecich w zawodzie fryzjer) branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
Pracodawca jest ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ KOLEJNE NOWE OŚWIADCZENIE
(dostępne poniżej ↓↓↓↓↓) dot. w/w zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie
od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021r. oraz jest zobowiązany określić czy za ten okres pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie czy też nie.
jeśli zdecydują Państwo wypłacić wynagrodzenie pracownikom młodocianym będą Państwo mogli starać się o refundowanie tych kosztów.
Przebywanie pracownika młodocianego na zakładzie pracy w trakcie trwania zwolnienia ze świadczenia pracy jest całkowicie ZABRONIONE !!!
Na listach płac ujmujemy jako nieobecność usprawiedliwiona.
Jeden egzemplarz oświadczenia dla pracodawcy, a drugi dla pracownika młodocianego. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 
  

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.