Sprawdź co się u nas dzieje

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia br.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.)
oraz na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami
są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
Pracodawca jest ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ KOLEJNE NOWE OŚWIADCZENIE (dostępne poniżej ↓↓↓↓↓) dot. w/w zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021r. oraz jest zobowiązany określić czy za ten okres pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie czy też nie.
➔ jeśli zdecydują Państwo wypłacić wynagrodzenie pracownikom młodocianym będą Państwo mogli starać się o refundowanie tych kosztów.
Przebywanie pracownika młodocianego na zakładzie pracy w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy jest całkowicie ZABRONIONE !!!
➔ Na listach płac ujmujemy jako nieobecność usprawiedliwiona.
➔ Jeden egzemplarz oświadczenia dla pracodawcy, a drugi dla pracownika młodocianego. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Odpowiedź dot. Pisma skierowanego do Premiera Jarosława Gowina

Odpowiedź dot. Pisma skierowanego do Premiera Jarosława Gowina, znajdziecie Państwo w linku poniżej. Serdecznie prosimy o zapoznanie się.

↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ 

Kliknij w poniższy link

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/premier-jaroslaw-gowin-strategia-wspierania-polskich-firm-i-miejsc-pracy-jest-dobrze-przemyslana

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.