Sprawdź co się u nas dzieje

Zwolnienie ze świadczenia pracy pracowników młodocianych

Ważny komunikat - Zwolnienie ze świadczenia pracy pracowników młodocianych !!!

Szanowni Rzemieślnicy – Przedsiębiorcy !

 

W związku z decyzją Rządu z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Uprzejmie przypominamy, że pracownikom młodocianym należy złożyć oświadczenie ( w formie pisemnej) o zwolnieniu ze świadczenia pracy w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. i określić należy czy za ten okres pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie czy też nie. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacania wynagrodzenia młodocianym. Oczywiście jeśli zdecydują Państwo wypłacić wynagrodzenie pracownikom młodocianym mogą Państwo składać  wniosek o refundację w/w wynagrodzenia do Śl. Woj. Kom. OHP w Katowicach.

Na listach płac ujmujemy jako nieobecność usprawiedliwiona.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy wzór oświadczenia do pobrania ↓↓↓↓↓ 

Jeden egzemplarz oświadczenia dla pracodawcy, a drugi dla pracownika młodocianego.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.