Sprawdź co się u nas dzieje

Przekazanie zebranych pieniędzy dla Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego

W dniu 21.02.2023r. podczas posiedzenia Zarządu, przekazaliśmy zebrane środki w kwocie 2512,40 zł na ręce Pana Leszka Strzeleckiego na rzecz Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego. 

Wspólnie naszym rzemieślnikom oraz członkom zarządu udało się zebrać kwotę : 922,40 zł               

oraz podczas naszej zabawy karnawałowej kwotę : 1590 zł            

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji zbiórki dla podopiecznych oraz za dar serca i bezinteresowną pomoc.

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.03.2023 do  31.05.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło - 6.733,49 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170)

 

Karnawał 2023! - Podziękowania za udział w zbiórce.

W sobotę odbyła się u Nas zabawa karnawałowa, podczas której została zorganizowana zbiórka na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 

Dziękujemy wszystkim zaproszonym za włączenie się do akcji zbiórki dla podopiecznych. 

Wspólnie zebraliśmy 1590 zł - kwota zostanie przekazana Pani Dyrektor Gliwickiego Hospicjum. 

Jeszcze raz dziękujemy za dar serca i bezinteresowną pomoc.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.