Sprawdź co się u nas dzieje

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.12.2022 do  28.02.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło - 6.480,67 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

 

Rozmowa dnia w radiu CCM !

Dobiegają końca odbywające się w Gliwicach Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
W jaki sposób Cech zaangażował się w Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego? między innymi o to zapytamy dyrektora Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach Wiesława Jabłońskiego. Będą także między innymi pytania o formę szkolnictwa branżowego, o zawody jakie aktualnie uczniowie wybierają najchętniej oraz o rolę Cechu w kształceniu młodego człowieka.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.