Sprawdź co się u nas dzieje

Previous Next

W dniu 4 października br. odbyło się ślubowanie rzemieślnicze uczniów klas I Szkól Branżowych I stopnia współpracujących z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach. W tym dniu uczniowie uroczyście przysięgali na sztandar Cechu i otrzymali od przedstawicieli Zarządu Cechu, m.in Starszego Cechu, Andrzeja Zarzyckiego, Akty ślubowania oraz butony "Uczeń Rzemiosła". W trakcie uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia dla 6 absolwentów Szkół Branżowych, którzy zdobyli najwyższe wyniki w trakcie egzaminów czeladniczych w roku 2022. 

Nowe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.09.2022 do  30.11.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.