Sprawdź co się u nas dzieje

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach BHP

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje po dwuletniej przerwie XX jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.
Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi. Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Regulamin XX edycja Konkursu BHP 2022 POBIERZ
Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. w siedzibach wskazanych przez organizatorów, natomiast finał konkursu (etap ogólnokrajowy) odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 20 października 2022 r.
Zgromadzenie Delegatów 2022r.

W dniu 04.06.2022r. w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów CRRiP. Było to spotkanie podsumowujące kończące się kadencje organów statutowych Cechu. Odwiedzili nas zaproszeni goście – Dyrektor GCE w Gliwicach Bogumiła Kluszczyńska, Prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku Andrzej Korbasiewicz oraz członek Zarządu Izby Wojciech Pfeifer. Podczas Zgromadzenia zostały wręczone wyróżnienia – tytuł Honorowego Starszego Cechu dla pana Krystiana Mehlicha oraz podziękowania za wieloletnią przynależność dla pana Krystiana Urbanika.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.