Sprawdź co się u nas dzieje

Spisywanie umów z klasami I Szkoły Branżowej I Stopnia rok 2023/2024

Jeżeli zdecydowałeś się podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą - rzemieślnikiem. Skompletuj i dostarcz poszczególne dokumenty do sporządzenia umowy.
Aby uniknąć sytuacji, w której będzie trzeba przełożyć termin sporządzenia umowy (ze względu na brak, któregoś z wymaganych dokumentów) pamiętaj, aby zrobić to wcześniej niż w dniu podpisania umowy !

 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia

 1. Orzeczenie lekarskie od Lekarza Medycyny Pracy wydane na podstawie skierowania od Pracodawcy
  - badania wstępne (art. 229 § 1. Pkt. 1 K.P.)

  2.    Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno -  epidemiologicznych.
  Książeczka sanitarno – epidemiologiczna (wymagane w przypadku zawodów : fryzjer, kucharz , piekarz, cukiernik oraz sprzedawca)

  3.    Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku przyuczenia
  do zawodu świadectwo ostatniej ukończonej klasy.

  4.   Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły Branżowej I Stopnia w danym zawodzie.

  5.    Opiekun prawny (z postanowieniem sądowym o sprawowaniu opieki)  / rodzic z dowodem osobistym ( do podpisania umowy)

  6.   Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   – jeśli uczeń nie ukończył 15 roku życia.
   
  7.    W przypadku przyuczenia do zawodu  -  zaświadczenie z OHP o przyjęciu i kontynuowaniu nauki w szkole oraz skierowanie do pracodawcy.

Przekazanie zebranych pieniędzy dla Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego (2)

W dniu 21.02.2023r. podczas posiedzenia Zarządu, przekazaliśmy zebrane środki w kwocie 2512,40 zł na ręce Pana Leszka Strzeleckiego na rzecz Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego. 

Wspólnie naszym rzemieślnikom oraz członkom zarządu udało się zebrać kwotę : 922,40 zł               

oraz podczas naszej zabawy karnawałowej kwotę : 1590 zł            

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji zbiórki dla podopiecznych oraz za dar serca i bezinteresowną pomoc.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.