Certyfikat ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości uzyskał certyfikat dla Systemu zarządzania wg normy ISO 9001:2015 w zakresie prowadzenia usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych.
Image

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.