Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku

Wnioski egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin czeladniczy

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. zaświadczenie o wyszkoleniu,
 3. oświadczenie kandydata o odbyciu nauki zawodu,
 4. jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem,
 5. kopia umowy o prace  oraz  aneksów,
 6. jedno z poniższych :
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
  • kopia świadectwa gimnazjum, ukończonych klas szkoły zawodowej oraz ukończonych kursów zawodowych,
 7. świadectwa pracy  z wcześniejszego zakładu oraz umowy,
 8. potwierdzenie opłaty za egzamin - 711 zł  przelewem na rachunek nr: 36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 lub płatne gotówką w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin sprawdzający.

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,
 2. zaświadczenie o wyszkoleniu,
 3. kopia dowodu osobistego lub legitymacji,
 4. kopia umowy o prace  oraz  aneksów,
 5. świadectwa pracy  z wcześniejszego zakładu oraz umowy,
 6. 237 zł gotówką - płatne w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin mistrzowski.

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
 2. jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 3. kopia dowodu osobistego lub legitymacji,
 4. świadectwo czeladnicze,
 5. świadectwa pracy dokumentujące min. 3 lata stażu pracy lub zaświadczenie o przepracowaniu 3 lat,
 6. 1 422 zł gotówką - płatne w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty o ulgę w opłacie za egzamin.

 1. oświadczenie - załącznik nr 1 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 2. oświadczenie - załącznik nr 2 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 3. oświadczenie - załącznik nr 3 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 4. wniosek o zniżkę za egzamin czeladniczy,
 5. wniosek o egzamin poprawkowy czeladniczy,
 6. wniosek o egzamin poprawkowy mistrzowski,

Przed przystąpieniem do egzaminu czeladniczego i sprawdzającego należy przekazać uczniowi skierowanie na egzamin.

Skierowanie na egzamin czeladniczy.

Oświadczenie o ukończeniu nauki.

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©